Home / Hakkımızda

Hakkımızda

Gençlik Kulübü ve Çağdaş Drama Derneği (ÇDD)

Gençlik Kulübü ve Çağdaş Drama Derneği 1990 yılında eğitim ve tiyatro alanında çalışmalar yürütmekte olan akademisyenler, alan uzmanları tarafından yaratıcı drama (Creative Drama in Education) yöntemini Türkiye’de yaygınlaştırmak amacıyla kurulmuştur.

Derneğin öncelikli amacı, yaratıcı dramayı tüm yaş düzeylerindeki eğitim düzlemlerinde yaygınlaştırmak. ÇDD 1990 yılından beri “Yaratıcı drama, sanat eğitimi, oyun ve sanatla eğitim’ yönelik çalışmalar yürütmekte, ulusal düzlemde çalıştaylar, uluslararası seminerler ve kongreler düzenlemektedir.

Kurucularımız;

Gençlik Kulübü ve Çağdaş Drama Derneği, 1990 yılında dönemin Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Güzel Sanatlar Anabilim Dalı Başkanı Emekli Prof. Dr. İnci SAN ve Devlet Tiyatroları Opera ve Bale Vakfı (TOBAV) Başkanı Tamer LEVENT öncülüğünde kurulmuştur.

Üyesi Olduğumuz Uluslararası Kuruluşlar ve Uluslararası Faaliyetlerimiz;

Merkezi Berlin’de bulunan BAG (Bundesarbeitsgemeinschaft Spiel & Theater e. V. – Federal Almanya Oyun ve Tiyatro Birliği),  Merkezi Kanada’da bulunan IDEA (International Drama and Theatre Association – Uluslararası Drama ve Tiyatro Derneği)’ya üyelikleri bulunan Derneğimiz, bu kurumlarla ortak projeler düzenlemektedir. Ayrıca üyesi olduğu EDERED (European Drama Encounters) Buluşmalarına 2012 yılında ev sahipliği yapan Derneğimiz, her yıl EDERED Buluşmalarına katılmaktadır.

Uzman değişim projeleri ile uluslararası düzeydeki yaratıcı drama eğitmenlerinin çalışmaları takip edilmekte, Derneğimiz bünyesinde yetişen yaratıcı drama liderleri bu değişim programlarıyla yurt dışına gönderilmektedir.

Derneğimizin uzmanlarınca hazırlanan, M.E.B. ve Talim Terbiye Kurulu onaylı ülkemizin ilk “Yaratıcı Drama Eğitmenliği Sertifika Programı” sertifikası BAG ve IDEA’nın örgütlü bulunduğu ülkelerde kabul görmektedir.

1990’dan Bugüne;

ÇDD’nin çalışmalarıyla yaratıcı drama; okulöncesinde, ilköğretimde ve üniversitelerde ders programlarına girmiştir.

Derneğimiz bünyesindeki akademisyenlerin çalışmalarıyla 1999 yılında Ankara Üniversitesi’nde, 2007 yılında Anadolu Üniversitesi’nde “Yaratıcı Drama Yüksek Lisans Programları” açılmıştır.

Bugüne kadar, derneğimizin yaptığı çalışmalarla binlerce öğretmen ve öğretmen adayına eğitim verilerek yaratıcı dramanın kullanılması yaygınlaştırılmıştır.

Scroll To Top