Home / Birimler / 2014 – 2015

2014 – 2015

 ÇDD İstanbul Sahnesi (Tiyatro Birimi)

ÇDD İstanbul Şubesi bünyesinde 2007 yılında Ali Kırkar liderliğinde tiyatro çalışmaları başlatıldı. Çalışmalara drama ve tiyatro gönüllüleri katıldı. Grubun ilk oyunu olan  ’Uyutulduk Büyütüldük’ Senem Sönmez Arslan yönetiminde 3 Nisan 2010 tarihinde dernek yıl dönümü kutlamaları kapsamında sergilendi. Çalışmalarına Lysistrata (Kadınlar Savaşı) adlı oyununun Brecht dramaturgisi ve yaratıcı drama yöntemiyle sergilenmesiyle devam eden ekip  2011-2012 Dönemi’nde  yine yaratıcı drama yöntemiyle “adalet” kavramına dair atölye çalışmalarıyla oluşturduğu ‘Adalet Kime Zahmet’ adlı oyunu sergiledi.

2014 yılında Cevdet Bayram ve Serdar Solkun liderliğinde tiyatro çalışmalarına devam edilmektedir.

Grup Mayıs 2014′de metnini kendi yazdığı “No:31 Taksim 5″ adlı oyun ile  izleyiciyle buluşmuştur.

Tiyatro Birimi 2014-2015 Döneminde de Ömer Kaya ve Cevdet Bayram yürütücülüğünde çalışmalarına devam etmektedir.

905054028226-1387560763

    Provalardan…

1908307_10152443597008913_7752242206036844373_n

                                                                                       ”No:31 Taksim 5 ” adlı oyundan… (2014)

10298666_10152443738673913_376757492589895972_n

                                                                                     “No:31 Taksim 5 ” adlı oyundan…  (2014)

Çağdaş Drama Derneği İstanbul Şubesi DANSDRAMA BİRİMİ

2012 Güz döneminde çalışmalarına başlayan DansDrama Birimi, bedenin bir ifade aracı olarak kullanılması, buna bağlı olarak devinimin ön plana çıkması ve yaratıcı drama ile ilişkilendirilmesi amacıyla yola çıkmıştır. Atölyeler kapsamında belli temalardan hareketle deneysel çalışmalar gerçekleşmektedir.

DansDrama Birimi 23. Uluslararası Yaratıcı Drama Kongresine  “Kadın Olmak” temasından hareketle bir performans ile katılmıştır.

Grup, Mayıs 2014′de kollektif bir çalışma ile koreografisini  hazırladığı “Bir Hareketle Başlar…” adlı  performansla izleyici ile buluşmuştur.

Birim 2014-2015 döneminde de çalışmalarını sürdürmektedir.

IMG_5799

“Kadın Olmak ” Temalı Performansımızdan… (2013)

IMG_5951

“Kadın Olmak ” Temalı Performansımızdan… (2013)

10365896_10152443707518913_1923758417000218878_n

 ”Bir hareketle Başlar…” adlı performansımızdan… (2014)

10306547_10152443718348913_5483400366443497833_n

“Bir hareketle Başlar…” adlı performansımızdan… (2014)

Birim 2015 yılı itibariyle “Dramatak” adıyla,  farklı disiplinlerden beslenerek yoluna devam etmektedir.

12295428_904347262989189_5518144226816994667_n

12313704_904347302989185_5200066418530178542_n

13331133_1019611904796057_3127246530308191481_n

Çağdaş Drama Derneği İstanbul Şubesi KADIN BİRİMİ

Haziran 2012’de ilk toplantısını yapan kadın birimi, toplumsal cinsiyet sorgulamalarını yaratıcı dramayla buluşturmak ve tartışmak amacıyla kurulmuştur. Birim katılımcıları Yaratıcı Drama Eğitmenliği Programına temas eden 12 kadından oluşmaktadır. Önce kendi toplumsal cinsiyet algısına bakma düşüncesiyle yola çıkan birim “Kimliğimize, bedenimize nereden ve nasıl bakıyoruz?”, “Ortak dertlerimiz neler?”, “ Neye dokunmak ve değiştirmek istiyoruz?” gibi sorulara yanıtlar aramaktadır. Önceliği kolektif bir çalışma yürütmek olan kadın birimi süreç boyunca çalışma konularını yaratıcı drama yöntemiyle belirlemeyi önemsemiş ve bu konuları yine yaratıcı drama yöntemi ile yapılandırarak sürdürmeyi hedeflemiştir. Süreç içerisinde 2012 yılında belirlenen konularla ilgili kolektif atölyeler önce birim katılımcıları ile uygulanıp geliştirilmiş, sonrasında dernek katılımcıları ile deneyimlenmiştir. Atölyeler geliştirmenin dışında birim 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde bir haftaya yayılan etkinlikler düzenlemiştir. Ayrıca diğer kadın örgütlerinin yürütmüş olduğu çalışmalara genel çağrılar yaparak katılımı sağlamıştır. Yine bu bağlamda derneğin kadın katılımcılarına açık 15 saatlik Wendo atölyesi düzenlenmiştir.

Çağdaş Drama Derneği İstanbul Şubesi Kadın Birimi, “23. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi” 14-17 Kasım 2013 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleşen “Kadın Olmak” temalı kongreye bir bildiri ve üç saatlik bir atölye ile katılmıştır.

Kongrede “Çağdaş Drama Derneği İstanbul Şubesi Kadın Birimi Çalışmalarına Katılan Kadınların “Toplumsal Cinsiyet” Algılarının Renkler ve Objeler Üzerinden İncelenmesi” başlıklı bir bildiri sunmuştur.

Patriarkanın, ürettiği ve dayattığı toplumsal norm ve değerlerle sürekli yeniden üretilen “kadın olma” halinin oluşturduğu baskının “beden algısı”, “toplumsal cinsiyet rolleri”, “kadın emeği” üzerinden tartışılması ve bu kavramlara yönelik sorgulayıcı bir bakış açısının birlikte bulunması üzerinden yola çıkılarak “Kapatılmalarımız” atölyesi uygulanmıştır.

Çağdaş Drama Derneği İstanbul Şubesi Kadın Birimi katılımcı sayısını arttırarak çalışmalarına devam etmektedir.

Kadın Birimi1

ÇDD İstanbul Şubesi Forum Tiyatro Ekibi

Ezilenlerin Tiyatrosu’nun bir pratiği olan Forum Tiyatro Türkiye’de yaygın olmamasına karşın ÇDD İstanbul Şubesi Forum Tiyatro Ekibi 2010 yılından bu yana çalışmalarını yürütmüş ve farklı temalar üzerinde oyunlar hazırlamıştır.

Toplumumuzda ezilenleri düşünerek ilk oyununu üniversiteye hazırlanan gençler ve ezilme durumlarını göz önünde bulundurmuştur. Sonrasında mobing kavramını ele alan ekip, üzerine bir çok tartışmalar sonucunda “Seçeneklerden Hangisi?” adlı oyunu oynamıştır. 2012 yılına gelindiğinde kadın ve adalet kavramları üzerine yoğunlaşarak “Mümkünse Adil Olun” adlı oyunu sergilemiştir. Atölye çalışmalarına “Türkiye’de kadın olmak” teması altında devam etmiş ve 2013 yılında “Ne yapmalı, ne etmeli?” , 2014 yılında Türkiye’de LGBT’li bireyler ve ezilme durumları teması altında çalışmalarını yürüterek “nereden başlasak?” adlı  oyununu sergilemiştir.

20140607_210400

 

 

Scroll To Top