Home / Etkinliklerimiz / Konulu Atölyeler

Konulu Atölyeler

2013-2014′de Gerçekleşen Konulu Atölyelerimiz…

Süreçşel Drama

Lider: Doç. Dr. Tülin SAĞLAM 

 1-2 Şubat + 8-9 Şubat + 15-16 Şubat

Drama, doğası gereği sonuca değil sürece odaklı bir disiplindir. Çağdaş drama anlayışının belli başlı uygulamacıları ve kuramcılarının çalışmalarında, ele alınan bir meseleyi irdelemek üzere bir süreci yapılandırdıkları görülmektedir. Bunlara Gavin Bolton ve Dorothy Heathcote’un çalışmaları örneklenebilir. Süreç drama ayrıca Cecily O’Neill’ın kendi yaklaşımına verdiği addır. Bu çalışmada dramada, dramatik bir yapı kuracak biçimde süreç yapılandırmanın niteliği her üç dramacının çalışmalarından örneklerle ele alınacaktır.

 

Erken Çocukluk Eğitiminde Yaratıcı Drama

Lider: Nalan Olgun (Eğitimci/Drama Lideri) 

22-23 Mart 2014

 “Önemli olan büyümek değil, yaşama hazır olmaktır.”

Atölye “Eğitim, bilgi iletimi değil, iletişim olmalıdır” diyebilen eğitimcilere yöneliktir. Oyunsu ve masalsı süreç içinde birey, konunun içine aktif olarak girer. Bilgi ve birikimini aktarıp paylaşırken diğer bireylerin bilgi ve birikimleriyle zenginleşir. Farkındalığı gelişir. Öğrenmeyi, üzerine yıkılan ve yığılan bir bilgi yığını olarak görmekten uzaklaşır. Eğlenirken öğrenir. Öğrenmeye olan doğal ilgi ve merakını hisseder. Düşünerek, araştırarak, konuşarak, dinleyerek, deneyerek, yaratarak çözüm anlayışına girer.

Eğitimciler, anne, babalar çocukların maddi-manevi tüm gereksinimlerini karşılamaya çalışırken, tamamen duyu ve duygularıyla, dümdüz mantığıyla hareket eden çocuklar, acaba kendilerine verilenin ne kadarını, ne şekilde alıyorlar? Yetişkinler dünyası, çocukları, kendi kafalarındaki mükemmele ulaştırmaya çalışırken, çocukların sahip olduğu doğal ve yapısal özelliklerin ne ölçüde farkında?

Amaç, hepimizin bildiği bu gerçekler doğrultusunda, çocuğun kendine özgü doğal oyun ortamında ufak kurgular yoluyla kendini ifade etmesine olanak sağlamak, çocukları duyarlı hale getirmek, çocukların özgüvenini destekleyip pekiştirmektir.

Dinleyen, gören, hisseden, düşünen ve ifade eden yani kısaca üreten bireyleri desteklemektir.

DOROTHY HEATHCOTE’UN

YARATICI DRAMA YAKLAŞIMLARI

Lider: Zeki Özen

12-13 Nisan 2014

“ Drama insan olmakla ilgilidir…”

Heathcote’un değerli deneyimler sonucunda ortaya koymuş olduğu yaklaşımlar, ‘dünya insanı yetiştirme’ amacı doğrultusunda insanı merkeze alan yaklaşımlar olmuşlardır. Gerçek yaşamda var olanı sorgulamaktan çekinmeyen Heathcote yapmış olduğu çalışmalarla öğrencilerinin sosyal olaylara karşı duyarlı, kendisine güvenen ve tepki veren bireyler olmalarını sağlamaya çalışmıştır.

Atölye çalışması kapsamında Dorothy Heathcote’un ‘Karmaşa İçindeki İnsan, Uzman Mantosu, Rolün Yuvarlanması ve Komisyon Model’ yaklaşımları kuramsal çalışmalar, video analizleri ve uygulamalı çalışmalar yoluyla işlenecektir.

Scroll To Top