Home / Etkinliklerimiz / Çocuk Yaratıcı Drama Atölyeleri (YAÇA)

Çocuk Yaratıcı Drama Atölyeleri (YAÇA)

 

 YARATICI DRAMA ÇOCUK GRUPLARI (YAÇA)

2014 EKİM’DE BERİ  ÇOCUKLARIMIZLA BULUŞMUŞ OLMANIN HEYECANI İÇİNDEYİZ…

 

1947657_10152368311388913_737255039866159403_n

10294224_10152368312033913_3865328922948027555_n

IMG-20151010-WA0002

CDD_cocukafis_arka yeni

Yaratıcı Dramanın Tanımı

En genel tanımıyla yaratıcı drama; bir grupla ve grup üyelerinin yaşam deneyimlerinden yola çıkarak, bir amacın, düşüncenin, doğaçlama, rol oynama (rol alma) vd. tekniklerden yararlanarak canlandırılmasıdır. Bu canlandırma süreçleri deneyimli bir lider /eğitmen eşliğinde yürütülürken kendiliğindenliğe (spontaniteye), şimdi ve burada ilkesine,  –mış gibi yapmaya dayalıdır ve yaratıcı drama, oyunun genel özelliklerinden doğrudan yararlanır. Herhangi bir olay, olgu, soyut-somut bir durum, bir gazete haberi, bir karikatür, yazının (edebiyatın)  tüm türleri, yarım bırakılmış herhangi edebi bir metin, bir yaşantı, anı, fotoğraf, bir ders konusu,  yaratıcı dramada işlenecek konuyu rahatlıkla oluşturabilir.

Yaratıcı Drama Çocuk Atölyelerinin Genel Amaçları

Yaparak ve yaşayarak öğrenme olarak da tanımlanan yaratıcı dramanın genel amaçları

 • Kendine dair farkındalık geliştirme,
 • İletişim becerileri geliştirme,
 • Dil becerilerini geliştirme,
 • Yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlama,
 • Eleştirel düşünme becerisi geliştirme,
 • Sosyal gelişim ve birlikte çalışma becerisi geliştirme,
 • Problem çözme becerilerini geliştirme,
 • Sanat anlayışı ve ruhunu kazandırma,
 • Hayal gücünü geliştirme,
 • Araştırma – sorgulama becerisi geliştirme,
 • İnsanların diğer insanlar, durumlar ve doğal olaylar hakkındaki gözlemlerini      geliştirme,
 • Bireylerde, grup planlaması, grupla karar verme, yeni çözümler üretme yeteneği      geliştirme,
 • Empati becerisi geliştirme olarak özetlenebilir.

Yaratıcı Drama ne değildir?

 • Yaratıcı Drama, oyun oynamak değildir.
 • Yaratıcı Drama, tiyatro değildir.
 • Yaratıcı Drama, dramatizasyon değildir.

Çocuk Atölyeleri Eğitim Programımız

 • 12 Hafta
 • Hafta da 1 gün 5-6 Yaş: 1 Saat  /  7-8 Yaş: 1,5 Saat

 

Scroll To Top